פיקוח בנייה ללקוחות פרטיים

חב' בינדר מעניקה שירותי פיקוח בנייה וניהול, החל משלב התכנון ועד מסירת המפתחות. השירות ניתן ללקוחות פרטיים בבנייה מאפס, השבחת נכסים, הרחבות, תוספות ושיפוצי יוקרה. צוות החברה נוכח בשטח ומעניק פיקוח על כל עבודות הבנייה וביצוע המתבצעות על ידי בעלי המקצוע והיועצים. המטרה היא להוות עין מקצועית המפקחת על הבנייה שתעשה על פי התוכניות, המפרטים הטכניים ודרישות התקן. 

כחלק משירותי הפיקוח, החברה מפקחת על כל הפעילות באתר לרבות הקבלנים, היועצים, הספקים והשילוב ביניהם. מטרת הפיקוח לספק ללקוח/ליזם חיסכון כספי, באמצעות אומדן התקציב וחישוב הכמויות, ולאחר מכן גם בניהול הפרויקט ומניעת טעויות הרות גורל בשטח.

שירותי הפיקוח ניתנים החל מרגע התכנון ועד מפתח, תוך עמידה בלוחות זמנים ובתקציב הקיים.